Térbeli mintaszerkesztés

Modellvonalak interaktív felvitele a kaptafára (azaz a modell megrajzolás/szerkesztése a kaptafa felületén) térbeli (3D) képen, majd az alkatrészminták kialakítása és azok sorozatkifejtése (gradírozása). A programcsomag két modult (valójában két önálló,de egymáshoz kapcsolódó programot tartalmaz:

  • A Shoemaster® Power a kaptafa síkbaterítését, térbeli (3D) modellvonalaknak a kaptafára rajzolását, az alkatrészminták megszerkesztését és sorozatkifejtését teszi lehetővé.  (Magában foglalja a Shoemaster® Classic síkbeli mintaszerkesztő program minden funkcióját.)
  • A Shoemaster® Interface: megszerkesztett alkatrészminták kinyomtatását vagy – többnyire papírkartonból – való kivágását vezérlő program. (Megjegyzés: a Shoemaster® Classic és Shoemaster® Power programokkal együtt szállítják.)

Shoemaster® Power

A mintaszerkesztés alapja a kaptafa (digitalizált) képe, amelyet a program térbeli (3D) képen úgy jelenít meg, hogy az szabadon forgatható és nagyítható/kicsinyíthető. A kaptafa felső felületének és talpi részének (a talpbélésminta) síkbaterítéséhez több módszer áll rendelkezésre: ezek közül a mintaszerkesztő (a program használója) szabadon választhat a kialakítandó gyártmány jellegének és az alkalmazott technológiának megfelelően és interaktív módon beállíthatja a fejhosszt, az oldalkópiák viszonyát stb. A modell vonalai a kaptafára és/vagy a síkbaterített kaptafakópiára felrajzolhatók a számítógép egerének használatával (akár a 3D és 2D képek egyidejű megjelenítésével). A modellvonalak létrehozását és módosítását egy sor automatizált funkció (pl. párhuzamos, merőleges, tükrözés, simítás) segíti. Az alkatrészminták körvonalai a már létrehozott modellvonalakból történik, miközben a felsőrészkészítés technológiája által megkövetelt ráhagyások (pl. szélbehajtás, alálapolás, széttűzés) adhatók meg, melyek értéke a bedolgozási többlettel együtt a nagyságsorozat minden méretén állandó marad. Hasonlóképpen több automatizált és/vagy interaktív funkció segíti az alkatrészminták végső kialakítását (pl. külső/belső és jobb/ballábas tükrözés, ványolás). Az alktrészmintákon jelölések (pl. vonalak, becsípések, beszúrások, feliratok) helyezhetők el.  A modellvonalak megváltoztatása esetén az összes ahhoz kapcsolódó alkatrészminta értelemszerűen korrigálódik. Az alkatrészminták sorozatkifejtése (gradírozása) a világszerte használatos nagyságszámozási rendszerek mindegyikében lehetséges, amihez több speciális módszer (pl. pántok állandó szélességének biztosítása, csoportos gradírozás) alkalmazható. A program igen hasznos szolgáltatása a modell-áthelyezés: egy már (más alakú nagyságú kaptafára/kópiára) megszerkesztett modell vonalai és alkatrészmintái át lehet vinni egy új kaptafára vagy annak kópiájára. (Megjegyzés: a Shoemaster® Power tartalmazza a Shoemaster® Classic minden funkcióját.)


Shoemaster Interface

A Shoemaster® Power (és a Shoemaster® Classic) programok velejárójaként fogadja a megszerkesztett és [esetleg] gradírozott mintákat (azok digitális fájlját) és elrendezi – automatikusan és manuálisan után-igazíthatóan – azokat a papír/karton lapok felületén.   Innen kinyomtathatók, illetve csatolt sablonkivágó gépen kiszabja (szükség esetén feliratozza) a mintákat.