Tanácsadás

Tanácsadói minőségében a TechnOrg szakértői szolgáltatást biztosít bármely hazai vagy külföldi intézményeknek – állami, társadalmi, egyéni és társas vállalkozásoknak (vállalatoknak, szövetkezeteknek), szervezeteknek,  egyesüléseknek, szövetségeknek, kamaráknak, társulásoknak stb.  Ennek keretében az igényelt témákban és/vagy területeken a TechnOrg szakértői aktívan (személyesen vagy közvetetten) közreműködnek a feladat (elméleti vés/agy gyakorlati) megoldásában; illetve szakvélemények, tanulmányok, szakértői jelentések és/vagy más dokumentumok elkészítésével támogatják a megrendelőt.

TechnOrg vezető szakértői

Felsőfokú végzettségű (tervező és iparművész, technológus, vegyész-, gépész- és villamosmérnök, matematikus, rendszerszervező, közgazdász stb.) – legalább tízéves, többségük harminc évnél több gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek.  Mindegyikük magas szinten beszél (világ)nyelveket. Közülük sokan dolgoznak vagy dolgoztak – hazai és külföldi – (magán)cégeknek, nemzetközi szervezeteknél (pl. az UNIDO-nál, az ENSz Iparfejlesztési Szervezeténél).  Az alábbiakban felsoroltakon túl az egyes megbízásokhoz, projektekhez és/vagy feladatokhoz a legmegfelelőbb tudású és gyakorlatú további (hazai vagy külföldi) szakemberek kerülnek bevonásra.

 • Dr. Baróthy Béla – okl. matematikus
  • 1949-ben született, alkalmazott matematikusként végzett a Szegedi Tudományegyetemen, majd számítás-tudományból doktorált.  Az MTA Soproni Geodéziai Kutató Intézetének számítóközpontját vezette, dolgozott a VIDEOTON Pécsi Vevőszolgálatánál programfejlesztőként, a Bőr- és Cipőipari Kutató Intézet (BMKI, BCK) tudományos főmunkatársa volt, jelenleg az OPTIMER Számítástechnikai Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója.  UNIDO szakértőként dolgozott Indiában, Etiópiában és Kenyában.  Angolul, németül és oroszul beszél, latinul ír és olvas.
  • Szakterületei:  Számítás- és biztonságtechnika, programozás, szervezés, vezetés, pályázatok.
 • Jakov Buljan – okl. biokémikus
  • 1943-ban született, diplomáját a Zágrábi Tudományegyetemen szerezte.  A Cibalia Bőrgyár (Horvátország, az akkor Jugoszlávia tagköztársasága) főmérnöke volt, majd egy közös vállalatként működő bőrgyár igazgatója Indiában, bőrgyártási szaktanácsadó Líbiában, végül két évtizeden át az UNIDO központjában a bőripari és környezetvédelmi csoport vezetőjeként a fejlődő országok többségében irányított iparfejlesztési programokat.  UNIDO szakértőként dolgozott Brazíliában, Burundiban, Nigériában és Tunéziában.  Angolul, franciául, spanyolul és németül beszél; anyanyelve horvát.
  • Szakterületei:  Bőrgyártás, környezetvédelem, nemzetközi kapcsolatok, projekt irányítás.
 • Czimbalmos Katalin – nyelvész, szakfordító
  • 1976-ban született, a bécsi Nemzetközi Gimnáziumban (VIS) érettségizett, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen (ELTE) szerzett angol nyelvészi és a Budapesti Műszaki Egyetemen szakfordítói diplomát.  A Globus Nyelviskola vezető nyelvtanára volt, dolgozott a budapesti Koreai Köztársaság Követségén kommunikációs felelősként, jelenleg a Sigma Kudos Hungary műszaki szerkesztője.  Angolul és németül beszél.
  • Szakterületei:  Szakfordítás, dokumentáció, kommunikáció, kapcsolatszervezés.
 • Dr. Karnitscher Tamás – bőripari technikus, okl. vegyészmérnök, kémiai tudományok kandidátusa
  • 1951-ben született, elvégezte a budapesti Bőripari Technikumot, mérnöki diplomáját a Kijevi Könnyűipari Technológiai Egyetemen (KTILP) szerezte.  Kandidátusi értekezését bőrkikészítés kémiai folyamataiból írta.  A Bőr- és Cipőipari Kutató Intézetben (BMKI) kezdte pályafutását tudományos munkatársként, később ennek igazgatója lett (BCK).  Dolgozott a Simontornyai Bőrgyárban: előbb műszaki fejlesztési főosztályvezető, majd vezérigazgató volt.  A S&T Bőrgyárügyvezető igazgatója, majd az Eagle Ottawa bőrkikészítő egységének vezetője volt.  Igazságügyi szakértő, a Bőr-, Cipő- és Bőrfeldolgozóipari Tudományos Egyesület (BCBTE) elnöke.  Oroszul, németül beszél, angolul ért.
  • Szakterületei:  Bőrgyártás, bőrkárpit, környezetvédelem, szervezés, vezetés.
 • Dr. Schmél Ferenc, cipőipari technikus, okl. gépészmérnök, rendszerszervező, műszaki tudományok kandidátusa
  • 1945-ben született, elvégezte a budapesti Cipőipari Technikumot, mérnöki diplomáját a Kijevi Könnyűipari Technológiai Egyetemen (KTILP) szerezte, befejezte a Számítástechnikai Oktató Központ (SzÁMOK) rendszerszervezői szakát.  Kandidátusi értekezését számítógépes tervezésből írta.  A Martfűi Cipőipari Szakközépiskolában kezdett mérnök-tanárként, majd Bőr- és Cipőipari Kutató Intézetben (BKI, BMKI, BCK) volt tudományos főmunkatárs.  Eközben tanított aBudapesti Műszaki Egyetemen és Budapesti Könnyűipari Műszaki Főiskolán (ennek ma is címzetes professzora).  Az UNIDO bécsi központjában iparfejlesztési főelőadóként műszaki segítségnyújtási programok bevezetését irányította négy földrész fejlődő országaiban, miközben az Európai Unió (EU) kutatás-fejlesztési pályázatainak szakértőjeként tevékenykedett.  UNIDO szakértőként dolgozott Etiópiában, Indiában, Kenyában, Kínában, Pakisztánban, Paraguayban és Tanzániában; magánszakértőként dolgozott Egyiptomban és Mexikóban.  Oroszul, angolul és németül beszél.
  • Szakterületei:  Cipőgyártás, bőrdíszmű, CAD/CAM, rendszerszervezés, marketing, pályázatok, projekt irányítás, szakmai oktatás.
 • ifj. Schmél Ferenc, informatikus
  • 1977-ben született, a bécsi Nemzetközi Gimnáziumban (VIS) érettségizett majd a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME) tanult.  Több hazai kisvállalkozásnál volt számítógépes programozó, az ELCEDE Hungária műszaki fejlesztője volt, ELCEDE Gépgyártó kutatás fejlesztés vetetöje volt, jelenleg a KEO szoftver fejlesztője.  Angolul és németül beszél.
  • Szakterületei:  Számítástechnika, programozás, CAD/CAM, szerszámozás.
 • Schmél Zsuzsa, népművelő könyvtáros
  • 1951-ben született, elvégezte a Martfűi Cipőipari Szakközépiskolát; könyvtárosi oklevelét az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központban (OMKDK), népművelő könyvtáros diplomáját az egri Ho Shi Min Tanárképző Főiskolán szerezte.  A Minőségi Cipőgyárban volt szabász majd termelés programozó, a Bőr- és Cipőipari Kutató Intézetben műszaki ügyintézőként és műszaki könyvtárosként dolgozott, a VBKM Transzvill Gyáregységének műszaki könyvtárát vezette, a bécsi Collegium Hungaricum (CH) könyvtárosa volt, jelenleg a budapesti Modell Divatiskola könyvtárosa.  Németül beszél.
  • Szakterületei:  Dokumentáció, könyvtárügy, kapcsolatszervezés.
 • Dr. Új József, okl. gépészmérnök, műszaki tudományok kandidátusa
  • 1943-ban született, diplomáját a Miskolci Műszaki Egyetemen szerezte, kandidátusi értekezését a fröccsöntő szerszámok számítógépes tervezéséből írta.  A Tisza Cipőgyár szerszámozási osztályának vezetője volt, jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem(BME) docense.  UNIDO szakértőként több alkalommal dolgozott Indiában és Myanmarban.  Angolul, németül és oroszul beszél.
  • Szakterületei:  Számítástechnika, CAD/CAM, szerszámozás, szakmai oktatás.
 • Wieder Márta, okl. üzemmérnök
  • 1951-ban született, diplomáját a Budapesti Könnyűipari Műszaki Főiskolán(KMF) szerezte.  A Fővárosi Kézműipari Vállalatnál bőrdíszmű technológusként kezdett dolgozni, majd a Bőr- és Cipőipari Kutató Intézet (BMKI, BCK)tudományos munkatársa, később a Könnyűipari Gépgyártó Vállalat eladó-mérnöke volt, végül az Adidas, majd a Nike sportcipőgyártók vezető technológusaként dolgozott Indonéziában.  UNIDO szakértő volt Eritreában, Kenyában és Nigériában.  Angolul beszél.
  • Szakterületei:  Cipőgyártás, bőrdíszmű, szakmai oktatás.